contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Na Riviere 2
Bratislava, 84104
Slovakia

00421915161849

bckspcweb2016_banner2.png

By Design conference, 21. 5. 2016

je to, čomu sa venujeme momentálne, okrem toho sme pripravili aj konferencie By Design 2015, By Design 2014, Honest conference, Unicamp 2012, Unicamp 2011, Unicamp 2010, mini Unicamp a Hviezda Hniezda. 

Pomohli sme pri projektoch Kolokolo, QuickKancle a máme prsty aj v To sa nedá a Námestovo Budúcnosti.

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 na FMK v Trnave.

 

Adresa a fakturačné údaje

BACK-SPACE o.z.

Na Riviére 2
841 04 Bratislava - Karlova Ves

IČO: 42165873
DIČ: 2023 281 524

č.ú.: 2924858225/1100 Tatra Banka

 

info@back-space.sk